divendres, 20 de desembre de 2013

BONES FESTES!!!

En nom dels mestres, dels nins i nines de l'escola aprofitam per desitjar-vos 

BON NADAL I FELIÇ 2014!
XOCOLATADA

Avui dia 20, darrer dia de classe abans de les vacances, l'APIMA ha organitzat fer xocolata per a tots els nins per a acomiadar aquest any 2013.

Moltes gràcies pares i mares en nom dels nins i dels mestres!!!
ELS CAMINS ESCOLARS
Un dels objectius de la comunitat educativa de Son Basca per enguany és començar el projecte dels camins escolars amb la intenció d’afavorir que els nostres nins i nines puguin venir a escola d’una manera més segura i autònoma.

Per a poder-ho dur a terme necessitam de VOLUNTARIS, pares, mares, padrins, veïnats…, que ens puguin ajudar a l’entrada i a la sortida.

Per a poder posar en marxa aquest projecte vos convocam a una reunió el proper 14 de gener de 2014 a les 19.30 al menjador del CEIP Son Basca. Seria molt interessant que si ja heu trobat voluntaris, que aquests assisteixin a aquesta reunió ja que ens agradaria que el mes de febrer el projecte començàs a funcionar.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Comissió Camins Escolars

dijous, 5 de desembre de 2013

ASSEMBLEA DE DELEGATS

El passat mes de novembre vàrem fer una assemblea amb els delegats de la nostra escola.

En aquesta primera reunió els delegats, en nom dels seus companys de classe, varen dir quins erens, segons els alumnes, els problemes més importants del centre i també varen  fer propostes de millor.

La reunió va ser molt profitosa i l'equip directiu en va prendre bona nota!

Aquí teniu els delegats i delegades d'aquest curs 2013-14.

MENÚ DE DESEMBRE

Si voleu veure el menú de desembre, clicau aquí.

divendres, 8 de novembre de 2013

MENÚ MES DE NOVEMBRE

Si voleu consultar el menú d'aquest mes de novembre, clicau aquí.

dijous, 24 d’octubre de 2013

EL CONSELL ESCOLAR NO APROVA LA PGA

 El consell escolar del nostre centre per majoria, el passat dimarts, dia 22, NO aprovà la PGA per aquest curs 2013-2014 ja que  els membres del Consell Escolar varen informar negativament i mostraren el seu desacord en relació als aspectes docents de la PGA que afecten al Projecte de Tractament Integral de Llengües:1.    El projecte limita l’autonomia del centre i d’aquest claustre per a elaborar, aprovar i executar el seus projectes educatius.  

2.    Igualment redueix el marge propi d’autonomia del centre que li permet adequar la seva actuació a les seves circumstàncies concretes i a les característiques del seu alumnat, amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit escolar de tots els estudiants.

3.    El projecte de tractament integrat de llengües del centre no té en compte les característiques de l’entorn social i cultural del centre que recull el Projecte Educatiu, ni la forma d’atenció a la diversitat.  

4.    No queda garantida l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i d’educació especial a les matèries impartides en la llengua estrangera. La introducció de la llengua estrangera com a llengua vehicular en altres matèries ignora la problemàtica específica dels alumnes i les alumnes que requereixen determinats suports i atencions especifiques derivades de circumstàncies socials, de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o que manifesten trastorns greus de conducta.

5.    El currículum de les matèries impartides en llengua anglesa no recull criteris d’avaluació relacionats amb la competència en anglès. Així, s’introdueix una doble avaluació de l’assignatura, una referida a la matèria continguda al currículum i l’altra vinculada a l’adquisició de destreses lingüístiques d’un idioma no oficial, que pot provocar que si l’alumne no progressa en els seus coneixements en anglès no pugui superar l’assignatura.

6.    El projecte TIL no presenta aportacions metodològiques per a la consecució dels objectius i competències assenyalats al currículum de les matèries impartides en llengua estrangera.

7.    El nivell de llengua exigit al professorat que ha d’impartir una matèria no lingüística en anglès (nivell B2) no garanteix  la utilització del llenguatge amb flexibilitat i eficàcia per a fins socials i professionals (segons està establert al marc comú europeu de referència per a les llengües per al nivell C1). Segons aquest marc, el nivell B2 permet “participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat; participar en debats desenvolupats en situacions de la vida quotidiana i explicar i defensar els punts de vista propis”. Per tant, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües, és evident que el nivell B2 no és un nivell adient per al correcte desenvolupament de la pràctica docent.

8.    L’alumnat del centre que ha de rebre una matèria no lingüística en anglès no té la competència en llengua anglesa suficient perquè es pugui garantir l’èxit en els seus resultats acadèmics.

9.    El centre no compta amb els necessaris recursos per realitzar desdoblaments, reforços i suports que requereix la implantació d’una matèria en llengua estrangera als grups que afecta el projecte de tractament integrat de llengües del centre.

10. El projecte s’ha fet sense comptar amb un Pla de Formació Contínua del Professorat que ha d’impartir la matèria no lingüística en llengua estrangera.


Tot i així, per imperatiu legal, el consell escolar acorda aplicar el TIL transitòriament aquest curs 2013-2014, en funció del que ens permetin els Recursos Humans i Materials del nostre centre.
Els pares volen fer constar en acta la seva desil·lusió amb l'administració per fer imposicions antipedagògiques i antidemocràtiques, sense cap consens amb la Comunitat Educativa.

dimecres, 23 d’octubre de 2013

Convocatòria d'ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2012-2013

Teniu fins dia 5 de novembre a les 14h per entregar la documentació requerida a la secretaria del centre.

Per a més informació consultau aquest enllaç o acudiu al centre.


dimarts, 15 d’octubre de 2013

MENÚ MES D'OCTUBRE

Si voleu veure el menú d'aquest mes, clicau aquí.

dimarts, 8 d’octubre de 2013

REUNIONS DE PARES

2n de PRIMÀRIA          DIJOUS 10 D'OCTUBRE A LES 18h

3r i 4t de PRIMÀRIA    DIJOUS 17 D'OCTUBRE A LES 19:30h

5è i 6è de PRIMÀRIA   DIJOUS 17 D'OCTUBRE A LES 18:30h

dimarts, 24 de setembre de 2013

CURSOS DE CATALÀ PER A PARES I MARES

La Conselleria ha ofert cursos de català per a pares i mares no catalanoparlants.

Per a poder fer aquests cursos a la nostra escola hi ha d'haver un mínim de 15 persones interessades.

El curs té una durada de 45 hores i el seu preu és de 50€ (persones aturades, pensionistes, membres de família nombrosa... tenen un descompte del 50%).

Les persones interessades heu de passar per direcció i apuntar-vos abans de divendres, 27 de setembre.

dijous, 19 de setembre de 2013

SEGUIMENT VAGA DE DOCENTS

Vos informam que el seguiment de la vaga per part del professorat del nostre centre que tenia dret a fer-ne (els serveis mínims no compten) ha estat el següent:

DILLUNS, DIA 16

100% del professorat 

DIMARTS, DIA 17

100 % del professorat

DIMECRES, 18

100%  del professorat

DIJOUS, 19

95% del professorat

DIVENDRES, 20

80% del professorat 

DILLUNS, 23 
 

56% del professorat

DIMARTS, 24

74 % del professorat


BEQUES DE MENJADOR

Us informam que ha sortit publicada al BOIB de dia 3 de setembre la Resolució de les ajudes de menjador per al curs 2012-13.

Un dels requisits per poder sol·licitar aquesta ajuda és que l'alumne ha d'haver fet ús del servei de menjador un mínim del 70% dels dies.

A més, d'acord amb aquesta Resolució, poden ser beneficiaris d'aquesta ajuda els alumnes que es trobassin durant el curs escolar 2012-13 en unes condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.

Si clicau aquí, tendreu accés al model de la sol·licitud i dels annexos que se us demanen.  

Per a qualsevol dubte , podeu passar per la direcció del centre.

El termini per a sol·licitar aquesta ajuda acaba el 27 de setembre.

divendres, 5 de juliol de 2013

ISBN CORREGIT DELS QUADERNETS DE MATEMÀTIQUES DE 3r i 4t

MATEMÀTIQUES DE 3r CURS 
Quadernets de matemàtiques. Els camins del saber. Santillana.
  • 1r Trimestre ISBN: 978 84 68004716
  • 2n Trimestre ISBN: 978 84 68004723
  • 3r Trimestre ISBN: 978 84 68004730  
MATEMÀTIQUES DE 4t CURS
Quadernets de matemàtiques. Els camins del saber. Santillana.
  • 1r Trimestre ISBN: 978 84 680 05027
  • 2n Trimestre ISBN: 978 84 680 05034
  • 3r Trimestre ISBN: 978 84 680 05041

dilluns, 1 de juliol de 2013

LLIBRES DE TEXT CURS 13-14 (VERSIÓ CORREGIDA)

Aquí teniu el llistat dels llibres de text de tots els nivells per al proper curs 2013-14.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Aquí teniu el projecte lingüístic del nostre centre aprovat per unanimitat pel claustre i pel consell escolar.

divendres, 7 de juny de 2013

RESULTAT DE LA CONSULTA NO VINCULANT SOBRE EL PROJECTE DE LLENGÜES

Una vegada feta la consulta no vinculant als pares i mares on se'ls va demanar si donaven suport a l'esborrany de projecte de tractament integrat de llengües del centre, d'acord amb l'article 20 del Decret de 19 d'abril pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears , i fet el recompte, us informam que els resultats obtinguts han estat els següents:


VOTS EMESOS: 65
SÍ: 63
NO: 0
VOTS NULS : 2

dilluns, 3 de juny de 2013

JORNADA DE MILLORA DEL PATI DE PRIMÀRIA ORGANITZADA PER L'APIMA

El passat dissabte dia 25 un grup de pares de l'APIMA feren una jornada de millora del pati de primària fent un circuit amb rodes.

Hem de dir que als nins els ha agradat molt i, per això, des del centre volem donar les gràcies a tots aquests pares i mares que varen venir a ajudar.


XERRADA DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

El passat dia 23 la comissió de convivència va organitzar una xerrada a càrrec de la psicòloga Margalida Vallespir sobre educació emocional. 

A la xerrada hi assitiren una trentena de pares i també hi participaren alguns mestres.

La xerrada va ser molt interessant i, a petició d'alguns, us penjam la presentació que ens va fer la psicòloga.MENÚ JUNY

Aquí teniu el menú del darrer menú d'aquest curs.

dijous, 9 de maig de 2013

MENÚ MAIG

Si voleu veure el menú del mes de maig, clicau aquí.

dilluns, 29 d’abril de 2013

ALUMNES DE SON BASCA GUANYEN EL 1r PREMI DE NARRATIVA ESCOLAR

Els alumnes de Son Basca Àngela Palou Buades, amb l'obra “Conte màgic”, Carme Cladera Mir, amb l'obra “Ocell de colors”,
Mar Cantallops Pere, amb l'obra “Les vaques xerraires”, Pere Antoni Gost Pou, amb l'obra “El cavall màgic”, Miquel Seguí Soberats, amb l'obra “Viatjant pels planetes”, varen ser alugns dels guanyadors del 1r PREMI DE NARRATIVA ESCOLAR de l'any passat. 
 
Per aquest Sant Jordi, alguns d'ells recolliren de mans del batle el llibretó amb tots els llibres guanyadors.

ENHORABONA ALS GUANYADORS!
  


dilluns, 22 d’abril de 2013

CONTACONTES A LA BIBLIOTECA PER SANT JORDI


Aquest Sant Jordi la comissió de biblioteca ha organitzat aquest racó on es durà a terme la lectura del poema viatger.


Les famílies estau convidades a visitar-lo cada dia d'aquesta setmana de les 14 a les 15h.

POEMA VIATGER

Aquest Sant Jordi , en coordinació amb les altres escoles de sa Pobla, hem treballat la poesia.

Tots els grups de primària i d'infantil hem escrit aquest poema tan divertit.

 Si voleu veure el poema il·lustrat, us convidam a venir a la biblioteca qualsevol dia d'aquesta setmana de 14 a 15h.

POEMA VIATGER: RODOLINANT HISTÒRIES D'AMOR


Rodolinant, rodolinant,
la moneia va caminant,
mentres plàtans va menjant
sota un sol brillant.

Li agrada botar
i als arbres pujar
de cul a terra ha pegat
i uhuhahah ha cantat.

Va arribar un ca
i se varen enamorar
fent cucaveles
i mirant les estrelles.

Tan contentets varen estar
que junts se varen casar
i a sa festa van convidar
tots els que hi volgueren anar.

Mai no es varen cansar
d'estimar o treballar
de botar i cantar
la vida començava a passar.

Un dia el ca li va fer guauu-guauu!
i la moneia li va tornar un uhuh-ahah!
I els dos se varen enfadar
per això se volgueren separar.

Ho varen intentar...
però no es deixaven d'estimar
per aquesta raó, un dia de tardor,
triomfà l'amor.

I estimant i estimant
volgueren fer un infant
de la mescla en va sortir
un animal al món mai vist.Va sortir amb vuit cames
i el cap ple de banyes,
els seus pares es varen regirar
però no el deixaren d'estimar.

Va començar a caminar
i després a ballar,
amb les vuit cames
com dues aranyes.

A l'escola va anar
i a tothom va espantar
però amb la seva bondat
amb tots va fer amistat.

Una rosa li van regalar
i la moneia va flipar
la va sembrar dins un jardí
i moltes altres van sortir.

Un ocell va passar
i el roser se'n va emportar
i el va voler regalar
a un príncep de per allà.

I el príncep es va alegrar
i tots va despertar
demanant a la princesa per casar
quan la rosa li va regalar.

Sa princesa era cosina
de la moneia, molt fina.
I el príncep, per destacar,
era cosí del ca.

El dia de les noces va arribar,
i els cosins hi varen anar.
El fillet de la moneia i el ca
la llegenda de Sant Jordi els va regalar.


Els prínceps molt es varen alegrar
i la llegenda començaren a contar;
el drac pegà un bramul
i tots caigueren de cul.

Quan es varen aixecar
al palau varen anar.
Dinaren de paella
ous i porcella.

I bona nit, fins demà
perquè el conte s'ha d'acabar!

DIA DEL LLIBRE
SANT JORDI 2013


http://www.revistadeletras.net/wp-content/uploads//2009/04/515115_37408732.jpg

dimarts, 16 d’abril de 2013

divendres, 12 d’abril de 2013

ELS ALUMNES DE SISÈ PARTICIPEN EN UN PROGRAMA D'EDUCACIÓ EMOCIONAL

Els alumnes de 6è participen en un programa d'educació emocional i competències socials que duu a terme la nostra escola amb Pa i Mel i els Serveis Socials Municipals.

Els principals objectius d'aquest programa és ajudar els nostres preadolescents en el canvi cap a l'institut i que aprenguin a gestionar millor les seves emocions.


Els alumnes de 6è amb na Malika i n'Amanda


dilluns, 8 d’abril de 2013

MENÚ DEL MES D'ABRIL

Si voleu veure el menú del mes d'abril del nostre menjador, clicau aquí.

dilluns, 25 de març de 2013

PROGRAMA D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA PER A ESTIU 2013

Al BOE de dia 18 de març ha sortit publicada la convocatòria d'Ajuts per a participar en el Programa d'Immersió lingüística per a l’estiu de 2013.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 15 d'abril de 2013
  • Destinataris: Alumnes matriculats en centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2012/2013 en qualsevol dels cursos citats a continuació:
  • 5è curs d’Educació Primària
  • 6è curs d'Educació Primària
  • Primer curs d'Ensenyament Secundari Obligatori
Nº de beques: 2.200
L'edat dels participants no podrà superar els 13 anys en data 31 de desembre de 2013.
Per més informació podeu consultar  el BOE, de dilluns dia 18 de març de 2013   http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/18/pdfs/BOE-A-2013-2941.pdf

CINEFÒRUM D'EDUCACIÓ PER A MESTRES I FAMÍLIES A SON BASCA: PENSANT EN ELS ALTRES

Dimarts, dia 21 de març, es va fer a l'escola la primera projecció del cinefòrum proposat per la comissió de convivència del centre.
Una vintena de mestres i mares i pares vàrem veure el documental Pensant en els altres, que tracta sobre la importància de l'educació emocional.

Després vàrem fer un petit col·loqui on pares, mares i mestres varen donar la seva opinió sobre el documental.

La valoració de l'experiència va ser molt positiva i ja pensam a fer una altra projecció!


dilluns, 4 de març de 2013

LA ROBA COM A RESIDU

Després de la xerrada que va fer al centre personal de FUNDACIÓ DEIXALLES, ens han fet arribar aquesta presentació molt interessant explicant quines accions es poden fer per reutilitzar la roba.


MENÚ DEL MES DE MARÇ

Si voleu consultar els menús del mes de març, clicau aquí.

dimarts, 12 de febrer de 2013

ENHORABONA!!!

Volem donar l'enhorabona a tots els membres de l'APIMA i a tots els pares i mares que varen col·laborar en la realització de la desfressa de Sant Jordi.

El resultat, pel que podeu veure per les fotos, va ser espectacular i, a més, varen guanyar el 1r premi en comparses.dimecres, 6 de febrer de 2013

JA HA ARRIBAT EL REI CARNESTOLTES!!!

Avui el Rei Carnestoltes ha arribat a la nostra escola i ens ha dit que per demà, dijous,  hem de dur una cosa pel cap.

També ens ha dit el següent:

Ja tornam a ser al febrer, 
12 mesos , 12 voltes,
ja torna el Rei Carnestoltes
ple de goig i revetler.

A Son Basca li convé
fer-li cas, que no barat:
no vol peix, ni corb, ni rata...
Només vol que tots els nins
vénguin guapos i ben fins
amb disfressa de pirata!

O sigui que ja ho sabeu: dimarts que ve, que serà el darrer dia hem de venir disfressats de pirates i de demà a dimarts haurem d'afegir qualque cosa al complement del cap.

MOLT IMPORTANT: No cal comprar res. Només coses que tenguem per casa

MENÚ DE FEBRER

Clicau aquí si voleu veure el menú del mes de febrer.

dijous, 31 de gener de 2013

ELS MESTRES TAMBÉ ANAM A ESCOLA!

Des del passat mes d'octubre,  molts de mestres de la nostra escola estam fent un seminari, assessorat pel CEP d'Inca, relacionat amb l'aprenentatge de la lectura i escruptura, en particular, i de les llengües en general.

La veritat és que és molt profitós i estam aprenent moltes de coses que de ben segur ens ajudaran a millorar en la nostra feina!

 

GUANYADOR DE LA TABLET

Com ja sabeu, dissabte passat al fogueró de l'APIMA  es va fer el sorteig de la tablet. El número premiat va ser el 935 i el guanyador va ser l'alumne de 4t B, Szymon Banach.

ENHORABONA SZYMON!


DIA DE LA PAU

Dimecres, dia 30 de gener, vàrem celebrar LA DIADA ESCOLAR DE LA NO-VIOLÈNCIA I LA PAU.

A les classes els alumnes amb els seus tutors varen fer assemblees i converses per parlar del lema d'enguany:
LA PAU I LA JUSTÍCIA= GERMANES BESSONES! i després al pati entre tots vàremfer el símbol de la pau.

Ens va costar una mica, però a la fi ho vàrem aconseguir!!!divendres, 18 de gener de 2013

MENÚ DEL MES DE GENER

Aquí teniu el menú del mes de gener.

...I SA LLEBRE PER ALS MÉS GRANS


I els més grans vàrem anar a sa Llebre on en Pere Joan i en Toni ballador varen cantar algunes gloses...!SANT ANTONI: FOGUERÓ PER ALS MÉS PETITS...

El dimecres els més petits varen quedar a l'escola on vàrem fer un 
fogueró i va venir un dimoni!