Calendari - Horari

CALENDARI ESCOLAR
 CURS 16-17


 • Les classes lectives comencen dia 13 de setembre del 2017 i finalitzen dia 22 de juny del 2018.
 • Durant el curs escolar 2017/2018 tindran la consideració de període de vacances escolars:
  •  Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos
  •   Pasqua: del 29 de març al 8 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • Festa escolar unificada: 2 de març de 2018.
 • Festa local : 17 de gener de 2018
 • Dies no lectius triats pels centres de sa Pobla: 13 d’octubre de 2017, 30 d'abril de 2018HORARI DEL CENTRE
 • L'horari lectiu del centre és de dilluns a divendres de 9 a 14h.
 • A més, el centre disposa de:
  • El servei d'escola matinera de 7.30 a 9h 
  • Servei de menjador de 14 a 16h
  • Servei d'activitats extraescolars de 16 a 17h
 • El dia de visita de les famílies és dijous de 14 a 15h. Cal haver sol·licitat cita prèviament amb la tutora o tutor.