Personal

Equip directiu
Directora: Sílvia Ribas Nicolau
Cap d'estudis: Margalida Batle Siquier
Secretària: Esperança Pascual

Tutors
3 anys A         Antònia Serra
3 anys B         Sebastiana Morro
4 anys A         Amparo Camarena
4 anys B         Esperança Serra
5 anys A         Margalida Soler
5 anys B         M. Antònia Llabrés
Mestra +1      Isabel Riutort
Mestra +2      Margalida Batle
Coordinadora  Isabel Riutort
Primer cicle
1r A    Vanesa Vázquez        
1r B    Maria Vanrell 
2n A    Catalina Pons
2n B    M. Joana Pol  
3r A    Toni González           
3r B    Toni Cànaves
Coordinadora  Catalina Pons
Segon cicle                       
4t A                Inés García
4t B                 Joan Sastre
5è A                Joana M. Boscana
5è B                M. Antònia Valls       
6è A                Pere Joan Munar        
6è B                Jaume Nadal
6è C                Joana M. Ximelis
Coordinadora:   Joana M. Boscana

Especialistes
Anglès                        Aina M. Galmés
                                   Magdalena Pons/ Jaume Gomila
                                   Núria Cerdó/ Isabel Cantallops
                                   Luke Uddington (Auxiliar de conversa)
Educació física          Cati Serra/ Monserrat Mateu                                                          
Equip de suport       
PT                              M. Antònia Mora
                                   Fani Artigues (½ jornada)
                                   Joan Siquier
                                   Kika Fornés (½ jornada)
AL                              M. Carmen Martínez
                                   Catalina Cantallops
                                   Ana Balaguer
Orientadora              M. Bel Soler
AD                             M. Paz Tobeña
                                   M. Cladera
PTSC                         Margalida Xamena
Coordinadora           M. Carmen Martínez/ Catalina Cantallops

Música                       Margalida Riutort
Religió                        Patricia Malberti (½ jornada)

Equip directiu
Directora                   Sílvia Ribas
Cap d'estudis            Margalida Batle
Secretària                  Esperança Pascual

Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica
Psicopedagoga:M. Bel Soler
Professora Tècnica de Serveis a la Comunitat: Margalida Xamenaa

Personal no docent

Neteja: Francisca Serra Llobera /Anita Mateu Pol
Monitors Matinera: Francesc Gomila Márquez
Monitors Menjador: Francesc Gomila