Personal

Equip directiu
Directora: Sílvia Ribas Nicolau
Cap d'estudis: Margalida Batle Siquier
Secretària: Esperança Pascual

Tutors

3 anys A        Bel M. Morell
3 anys B       Magdalena Serra

3 anys C       M. Antònia Llabrés
4 anys A        Antònia Serra
4 anys B         Isabel Riutort
5 anys A        Amparo Camarena
5 anys B         Esperança Serra
Mestra +1      Margalida Soler
Mestra +2      Margalida Batle
Coordinadora 
Primer cicle
1r A     M. Joana Pol
1r B     Catalina Pons
2n A    Vanesa Vázquez   
2n B   Maria Vanrell 
3r A    Inés García
3r B   Aina Cerdà
Coordinadora  Catalina Pons
Segon cicle                       
4t A               Pere Joan Munar
4t B                Pere Joan Alorda
5è A                Catalina Bosch
5è B                Margalida Cladera
6è A               Joana M. Boscana
6è B               M. Antònia Valls  
           
Coordinadora:   Joana M. Boscana

Especialistes


Anglès                        Aina M. Galmés/Jaume Gomila
                                   Magdalena Pons/ Catalina Bosch
                                   Xisca Tous
                                    Noelia Moreno/Aina Torres
                                  Hope  (Auxiliar de conversa)
Educació física          Joan Sastre 
                                     Cati Serra/Daniel Escamilla                                                      
Equip de suport       
PT                              M. Antònia Mora
                                   Joan Siquier
                                   Julià Molina
AL                              M. Carmen Martínez
                                   Catalina Cantallops
                                   Bel Font
                                   Xisca Seguí
Orientadora              M. Bel Soler
AD                             M. Paz Tobeña/Judith Ariza
                                   M CAti Font
PTSC                      
Coordinadora          M. Antònia Mora

Música                       Gaspar Palou
Religió                      Fabian(½ jornada)/ Carolina Sanz

Equip directiu
Directora                   Sílvia Ribas
Cap d'estudis            Margalida Batle
Secretària                  Esperança Pascual

Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica
Psicopedagoga:M. Bel Soler
Professora Tècnica de Serveis a la Comunitat:

Personal no docent

Neteja: Francisca Serra Llobera /Anita Mateu Pol
Monitors Matinera: Francesc Gomila Márquez
Monitors Menjador: Francesc Gomila